Pravilnik o zasebnosti

Uvod

Vaše osebne podatke bo obdeloval CIMEX KREDIT kot upravljavec v skladu s to izjavo o varstvu podatkov in v skladu z veljavno zakonodajo v Sloveniji, vključno z Evropsko uredbo o varstvu podatkov 2016/679. Lahko nas kontaktirate po pošti na naslovu contact@cimexkredit.com. Z uporabo storitev družbe CIMEX KREDIT potrjujete, da ste prebrali ta pravilnik o zasebnosti. To ni pogodba, temveč zaveza glede obdelave vaših podatkov in uveljavljanja vaših pravic.

Zbrane informacije

Najprej zberemo podatke, ki nam jih posredujete prek obrazca vloge za posojilo na platformi CIMEX KREDIT. To so osnovni identifikacijski podatki, kot so ime in priimek, e-poštni naslov, znesek posojila, dohodek in finančno stanje.

Kaj počnemo z vašimi podatki.

Podatke, ki jih posredujete v zvezi s prošnjo za posojilo, uporabljamo predvsem zato, da lahko analiziramo vašo prošnjo in kreditno sposobnost vas ali vašega podjetja v skladu z našo zakonsko obveznostjo.

Podatke, ki jih posredujete ob vlogi za posojilo, uporabljamo tudi za oceno profila posojilojemalca in kreditne sposobnosti vašega podjetja. Ta uporaba je naša zakonska obveznost. Upoštevajte, da se v postopku pred odobritvijo posojila zaračuna manjša pristojbina za zahtevani znesek v skladu z ustreznimi predpisi. Te pristojbine se plačajo za jamstvo za posojilo, zavarovanje, ki vas ščiti v primeru spora, itd.

Hramba vaših podatkov

Za shranjevanje vaših podatkov veljajo različni veljavni predpisi (zakon o pranju denarja, civilna odgovornost, zakon o računovodstvu itd.). Vendar vaših podatkov ne bomo nikoli hranili dlje, kot je potrebno za obdelavo, za katero so bili zbrani.

Podatki v zvezi s posojilno pogodbo ali naložbo se hranijo v lastnem imenu za čas trajanja pogodbenega razmerja in do izteka zakonsko določenega roka hrambe, zastaralnega roka ali zakonskega roka.

Podatki se na splošno hranijo do 12 let po koncu pogodbenega razmerja (zastaralni rok po civilnem pravu).

Vaše pravice

V skladu z Zakonom o varstvu podatkov z dne 6. januarja 1978, kakor je bil spremenjen z Zakonom z dne 6. avgusta 2004, imate pravico do dostopa, popravka, spremembe in izbrisa osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali. Vaši osebni podatki so shranjeni v varnih strežnikih. Za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do vaših osebnih podatkov in njihove zlorabe imamo vzpostavljen varnostni nadzor. Družba CIMEX KREDIT se zavezuje, da podatkov, ki ste nam jih posredovali, ne bo posredovala.
Vendar je treba opozoriti, da lahko družba CIMEX KREDIT v določenih primerih zavrne izbris vaših podatkov, na primer, če imate pri družbi CIMEX KREDIT neporavnano posojilo in so ti podatki potrebni za izvajanje posojilne pogodbe.